ហាងឌូថាយនិកយើងខ្ងុំមាលក់សំភារះសំរាប់ទេសចរណ៍គ្រប់ប្រភេទនិងសំភារះផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។
មានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន 25 ខេត្តក្រុង

Dotienich.com

កាបូបដាក់អីវ៉ាន់សំរាប់ធ្វើដំណើរ

ទិញឥឡូវ

 •  កាបូបដាក់សម្លៀកបំពាក់មានថតដាក់ស្បែកជើង Carrier Bag Dream Travel FreeHand D088
 • តម្លៃ : 19$
 •  កាបូបដាក់សម្លៀកបំពាក់ Korean Fashion Bags Version 2.0 D357
 • តម្លៃ : 21$

ទិញឥឡូវ

 •  កាបូបដាក់សម្លៀកបំពាក់ពេលធ្វេីដំណេីរ Travel Handbags Carry on Ver 2.0 - Gopack D369
 • តម្លៃ : 21$

ទិញឥឡូវ

កាបូបស្ពាយ

 • កាបូបតូចស្ពាយចំហៀង Tiny Hug Sling Bag GoPack- D208
 • តម្លៃ : 13$ 

ទិញឥឡូវ

 •  កាបូបស្ពាយចំហៀងសំរាប់បុរស Dcas Sling Bag GoPack- D029
 • តម្លៃ : 17$

ទិញឥឡូវ

 •  កាបូបស្ពាយបានចំហៀងនឹងក្រោយ Betty Slingbags and backbags-D066
 • តម្លៃ : 26$

ទិញឥឡូវ

ទិញឥឡូវ

 • កាបូបស្ពាយតូច IRUN Sling bags -Belt Bags 2 in 1- D049
 • តម្លៃ : 15$ 

កាបូបដាក់គ្រឿងសំអាង

 •  កាបូបដាក់គ្រឿងសំអាង The Two-ply cosmetic bag GoPack-D014
 • តម្លៃ : 17$

ទិញឥឡូវ

No 33B, street 345, Tuol Tumpung Ti 2, Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia
ផ្ទះលេខ 33D ផ្លូវលេខ456 សង្កាត់ទួលទំពូង ខណ្ឌ័ចម្ការមន រាជធានីភ្នំពេញ

Phone 1: (855) 070782666
Phone 2: (855) 0719731666
Phone 3: (855) 078389000

Open - Close: 08:00-17:30 (All days)

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

John Us