dotienich - Nhà bán lẻ hàng đầu về phụ kiện du lịch

Khoá vali du lịch Master Lock 2 size:Đồ Tiện Ích,1533-6mm / Black

Khoá vali du lịch Master Lock 2 size

150.000₫

Khoá vali du lịch Master Lock 2 size

 

 

Hướng dẫn sử dụng khoá vali du lịch Master Lock 2 size:

Phía sau khoá sẽ có 3 mã số bí mật được set sẵn. Bạn cần phải nhớ mã số này, lưu trữ cẩn thận hoặc ghi chép lại.

Ví dụ 3 mã số bí mật là 04 18 32

Bước 1:  Quay về số 0, sau đó quay qua phải theo chiều kim đồng hồ 3 vòng đến vị trí 04

Bước 2: Quay qua trái ngược chiều kim đồng hồ vượt qua số 04 và nằm về vị trí số 18

Bước 3: Quay qua phải theo chiều kim đồng hồ về vị trí số 32. Sau đó kéo khoá lên là khoá sẽ mở.

Đang có lượt truy cập sản phẩm này!